راهنمای انتخاب گیربکسimage

عوامل موثر در انتخاب گیربکس به منظور انتخاب گیربکس مناسب و بهره برداری بهینه از آن، لازم است اطلاعات کافی نسبت به عوامل موثر در کارکرد گیربکس را در نظر داشته باشیم:
 factors

ضریب کار

ضریب کار برای در نظر گرفتن اثر تغییرات بار و شوک هایی است که در شرایط مختلف کاری بر گیربکس اثر می کنند. در تعیین مقدار این ضریب (به صورت کاملاً تقریبی) تغییرات بار، شرایط کاری روزانه و گرانبار(Overload) های مرتبط با کاربرد گیربکس در نظر گرفته می شوند. 

منحني

نوع بار

شرايط کار

کاربرد

K1

يکنواخت

استارت آسان، کارکرد نرم، اجرام سبک

کانواير تسمه اي براي مواد سبک، پمپ هاي سانتريفيوژ، پمپ ها، تغذيه کننده مارپيچ براي مواد سبک، بالابر ها، ماشين هاي بسته بندي و بطري پرکني، فن ها، ژنراتورها، فيلترها، ميکسرهاي کوچک

K2

بار با شوک متوسط

استارت با بار متوسط، شرايط کار نامتعادل و يا يکنواخت با مقادير متوسط جرم

کانواير تسمه اي براي بار متغير، ماشين آلات تسطيح کردن، شيکر (shaker) و ميکسر براي مايعات با غلظت و گرانروي متغير، ماشين آلات صنايع غذايي، ماشين آلات غربال کردن، ماشين آلات کاشي و سراميک، جرثقيل ها، بالابر ها، ميکسر بتون.

K3

بار با شوک سنگين

بارهاي سنگين، وضعيت کارکرد نامتعادل و نا متوازن، اجرام سنگين

کانواير با تکان هاي شديد، کمپرسورها و پمپ هاي سيلندري، ماشين آلات بلوک و آجر، سفال و خاک معدني، ورزدهنده ها، ماشين آلات آسياب کردن، وينچهاي بالابر داراي تکان و بار نامتعادل، کوره هاي صنعتي، هواکش ها، دمنده هاي سنگين، ميکسرها براي مواد سنگين، ماشين هاي افزار، اره ها با حرکت رفت و برگشت، اره لنگ، ميکسرهاي بشکه اي با حرکت دوراني و موارد مشابه، ويبراتورها، خردکن ها، ميزهاي دوار

پس از تعیین حالتی که کاربرد مورد نظر گیربکس شما را بهتر توصیف می کند مقدار بدست آمده را برای تعیین منحنی مناسب در نمودار زیر به کار می بریم و به کمک میزان ساعت کارکرد گیربکس در روز و نیز تعداد استارت گیربکس در هر ساعت به مقدار دقیق s.f. دست می یابیم.

image

گشتاور خروجی

به دلیل اعمال راندمان کاری گیربکس ها در محاسبات مهندسی، اعداد قید شده در جداول کاتالوگ، مقادیری واقعی می باشند. در هنگام انتخاب گیربکس پس از تعیین مقدار ضریب کار s.f. لازم است عدد ضریب کار را در گشتاور اولیه (گشتاور لازم جهت راه اندازی سیستمی که گیربکس بر روی آن نصب می شود) ضرب کنید. عدد بدست آمده مبنای جستجو در جداول خواهد بود. گشتاوری که از جدول انتخاب می شود  باید حتماً مساوی یا بیشتر از  این عدد باشد.